«Шахрихон-Авто Равон»  акциядорлик    жамиятнинг  2018 йил  29 январь  куни соат 14:00 да утказилган акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йигилиши натижалари тугрисида

 Маълумот.

 

1.Ташкилот номи: «Шахрихон-Авто Равон» АЖ;

2.Манзили: Андижан вилоят  Андижон шахар Кушарик дахаси №5Ауй .

3.Умумий йигилиш тури: навбатдан ташкари;

4.Умумий йигилиш утказиш тартиби: катнашиш шарти билан;

5.Умумий йигилиш утказиш санаси:  29 январь  2018йил;

 Умумий йигилишини утказиш жойи: Андижон вилоят Олтинкул тумани С. Ашуров массиви.

Умумий йигилиш кворум 965 690  та овоз  98,28%.

 

Йигилиш кун тартибига куйилган масалалар

буйича овоз бериш якунлари

 

1.«Шахрихон-Авто Равон» АЖ нинг санок камиссиясига;

                                                           

                                                    Рузиматов Бахрамжон

Ганиев Муталибжон

Мухамадалиев Дилмуроджонлар сайлансин.

  

  Тарафдорлар - 965 690  та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

 2.«Шахрихон Авто Равон» АЖ нинг умумий йигилиш регламенти тасдиклансин.

 

     Тарафдорлар –965 690  та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

 

3. Баликчи тумани Баликчи кучаси № 51 А уйда жойлашган « PSB-ANTEKS GROUP» маъсуляти чекланган жамияти балансига «Шахрихон-Авто Равон» акциядорлик жамияти узининг биноси билан  устав жамгармасига таъсисчи булиб кириши тасдиклансин.

 

     Тарафдорлар –965 690  та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

4. «Шахрихон-Авто Равон»  акциядорлик жамиятиниг янги тахрирдаги уставини тасдиклансин.

 

 

     Тарафдорлар –965 690  та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

        

         Бошкарув раиси:                                         Д. Содиков.                                                   

 

 

   

 

«Шахрихон Авторавон»  акциядорлик    жамиятнинг  2017 йил  03 апрель  куни соат 10:00 да утказилган акциядорларнинг умумий йигилиши натижалари тугрисида

 Маълумот.

 

1.Ташкилот номи: «Шахрихон Авторавон» АЖ;

2.Манзили: Андижан вилоят  Андижан шахар Кушарик кучаси №5Ауй.

3.Умумий йигилиш тури: навбатдан ташкари;

4.Умумий йигилиш утказиш тартиби: катнашиш шарти билан;

5.Умумий йигилиш утказиш санаси: 03 апрель 2017йил;

 Умумий йигилишини утказиш жойи: Андижон вилоят Олтинкул тумани С.Ашуров массиви.

Умумий йигилиш кворум 931 260 та овоз 94,77%%.

 

Йигилиш кун тартибига куйилган масалалар

буйича овоз бериш якунлари

 

1.«Шахрихон Авто Равон» АЖ нинг санок камиссиясига;

                                                           

                                                    Рузиматов Бахрамжон

Ганиев Муталибжон

Махамадалиев Дилмуроджонлар сайлансин.

  

  Тарафдорлар –931 260 та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

 2.«Шахрихон Авто Равон» АЖ нинг умумий йигилиш регламенти тасдиклансин.

 

     Тарафдорлар –931 260 та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

 

3.«Шахрихон Авто Равон» АЖ нинг Кузатув кенгаши аъзолари этиб   кўпчилик овоз олган.

 

  • Касимов Даврон Дилмуродович.       

 

                Тарафдорлар 931 260 та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

  • Ø Курбонов Шухрат Авазбекович.

     

                  Тарафдорлар –931 260 та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

  • Ø Рузиев Тохиржон Арифович.

     

                  Тарафдорлар 931 260 та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

                       сайланган деб хисоблансин.

 

 

 

         Бошкарув раиси:                                         Д. Содиков.                                                   

   

 

 

«Шахрихон Авторавон»  акциядорлик    жамиятнинг  2016 йил  28 июнь куни соат 15:00 да утказилган акциядорларнинг умумий йигилиши натижалари тугрисида

 Маълумот.

1.Ташкилот номи: «Шахрихон Авторавон» АЖ;

2.Манзили: Андижон вилоят  Андижон шахар Кушарик 5А уй.

3.Умумий йигилиш тури: навбатдаги;

4.Умумий йигилиш утказиш тартиби: катнашиш шарти билан;

5.Умумий йигилиш утказиш санаси: 28 июнь 2016 йил;

 Умумий йигилишни утказиш жойи: Андижон вилоят  Андижон шахар Кушарик 5А уй.

Умумий йигилиш кворум – 827 460  та овоз 84,21 %.

 

Йигилиш кун тартибига куйилган масалалар

буйича овоз бериш якунлари

1.«Шахрихон Авто Равон» АЖ нинг умумий йигилиш регламенти тасдиклансин.

 

     Тарафдорлар – 827 460  та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

 2.«Шахрихон Авто Равон» АЖ нинг санок камиссиясига;

                                                           

                                                            Рузиматов Бахрамжон

Ибрагимова Нулуфар

Тюнеев Гиергий лар сайлансин.

  

  Тарафдорлар – 827 460  та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

 3.«Шахрихон Авто Равон» АЖ бошкарувининг 2015 йил хужалик - молиявий фаолияти якунлари буйича йиллик  хисоботи, кузатув кенгаши хисоботи ва хужалик - молиявий фаолияти якунлари буйича тафтиш комиссия хулосалари тасдиклансин.

 

     Тарафдорлар – 827 460  та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

 4.«Шахрихон Авто Равон» АЖ бош хисобчисининг 2015 йил  молиявий    натижалари   буйича бухгалтерия  хисобат тасдиклансин.

  

     Тарафдорлар – 827 460  та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

5.«Шахрихон Авто Равон»акциядорлик жамиятнинг 2015 йилда олинган соф фойдани ишлаб чикарини рвожлантришга йуналтриш тасдиклансин.

 

     Тарафдорлар – 827 460  та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

   6.«Шахрихон Авто Равон» АЖ нинг Кузатув кенгаши аъзолари сони                 3 кишидан иборат сайлансин.

 

     Тарафдорлар – 827 460  та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

7.«Шахрихон Авто Равон» АЖ нинг Кузатув кенгаши аъзолари этиб кўпчилик овоз олган.

 

  • Эргашев Улугбек.      

 

                Тарафдорлар – 827 460  та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

  • Курбонов Шухрат.

     

                  Тарафдорлар – 827 460  та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

  • Рузиев Тохиржон.

     

                  Тарафдорлар – 827 460  та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

                       сайланган деб хисоблансин.

 

8.«Шахрихон Авто Равон АЖнинг бошкарув раиси этиб Содиков Дилшодбек Рахмаджонович  сайлансин.

 

                  Тарафдорлар – 827 460  та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

9.«Шахрихон Авто Равон» АЖ нинг тафтиш комиссияси этиб кўпчилик овоз олган

                 

                             Абдурахманов Зухриддин Турсунович;

 

     Тарафдорлар – 827 460  та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

                             Темиров Мамиржон Одилович;

 

     Тарафдорлар – 827 460  та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

                             Хазиров Азизбек Нозирбекович.

 

     Тарафдорлар – 827 460  та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

 

        сайланган деб хисоблансин.

 

10. 2016 йил учун «Шахрихон Авто Равон» акциядорлик жамиятнинг аудитори этиб, «Кафолат Люкс» аудиторлик ташкилоти танлансин хамда аудиторлик фирмасига иш хаки 6'000'000 сум килиб белгилансин

 

        Тарафдорлар – 827 460  та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

 11. Корпаратив бошкарув кодексини  2017 йилда булиб утадиган кузатув кенгаши ва умумий йигилишида куриб чикиш тасдиклансин.

 

        Тарафдорлар – 827 460  та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

       12. Жамият низомига кушимча ва узгартришлар критиш тасдиклансин.

 

           Тарафдорлар – 827 460  та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

     13. Жамиятнинг тафтиш, кузатув кенгаши умумий йигилиш ва бошкарув   органлари тугрисидаги ички низомлари янги тахрирда тасдиклансин.

   

             Тарафдорлар – 827 460  та овоз; Карши – йук; Бетараф – йук;

 

 

 

         Бошкарув раиси:                                         Д. Содиков.   

 

 

    «Шахрихон Авторавон»  акциядорлик    жамиятнинг  2017 йил  28 Июнь куни соат 10:00 да утказилган акциядорларнинг умумий йигилиши натижалари тугрисида

 Маълумот.

 

1.Ташкилот номи: «Шахрихон Авторавон» АЖ;

2.Манзили: Андижан вилоят  Андижан шахар Кушарик кучаси №5Ауй.

3.Умумий йигилиш тури: навбатдан ташкари;

4.Умумий йигилиш утказиш тартиби: катнашиш шарти билан;

5.Умумий йигилиш утказиш санаси: 28 июнь 2017йил;

 Умумий йигилишини утказиш жойи: Андижон вилоят Олтинкул тумани С.Ашуров массиви.

Умумий йигилиш кворум 965 690 та овоз 98,28%

Йигилиш кун тартибига куйилган масалалар

буйича овоз бериш якунлари

 

1.«Шахрихон Авто Равон»  АЖ Санок комиссиясига Ибрагимова Нулуфар Махамадалиев Дилмурод   ва Тюнеев Георгийлар сайлансин.

 

     Ёклаб  965 690 овоз 100%, карши  0  овоз   0  %, бетараф 0  овоз   0  %,

 

 2.«Шахрихон Авто Равон» АЖнинг умумий йигилиш регламенти тасдиклансин.

  Ёклаб  965 690 овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0  овоз   0  %,

 

3. «Шахрихон Авто Равон»  АЖ нинг  2016 йил якуни буйича  йиллик хисобатини тасдиклансин.

 

  Ёклаб  965 690 овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0  овоз   0  %,

 

4. 2016 йил якуни буйича кузатув кенгаши хисобатини тасдиклаш.

 

  Ёклаб  965 690 овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0  овоз   0  %,

 

5 .«Шахрихон Авто Равон»  АЖ нинг  2016 йил якуни буйича жамиятни йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари тугрисидаги йиллик  хисобатлари тасдиклансин.

 

Ёклаб  965 690 овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0  овоз   0  %,

 

6. «Шахрихон Авто Равон »  АЖ нинг 2016  йил якуни буйича  олинган фойдасини ишлаб чикаришни рвожлантриш учун  ажратилсин.

 

Ёклаб 931 290 овоз 96,44%, карши 34 400 овоз 3,56  %, бетараф 0  овоз   0  %,

 

7. 2016 йил якуни буйича  тафтиш комиссиясини хисобатини тасдиклаш.

 

  Ёклаб  965 690 овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0  овоз   0  %,

 

8. Шахрихон  Авто Равон» акциядорлик жамиятнинг  (киска муддатли) йирик битимларни  тасдиклансин.

 

 

 Ёклаб 931 290 овоз 96,44%, карши 34 400 овоз 3,56  %, бетараф 0  овоз   0  %,

 

9. Жамият томонидан маскур жамиятнинг аффилланган шахслар билан ва йирик битимлар буйича келгусида тузиладиган битимлар тасдиклансин.

 

Ёклаб  965 690 овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0  овоз   0  %,

 

10.«Шахрихон Авто Равон» АЖнинг Кузатув кенгаши аъзолари этиб   кўпчилик овоз олган.

 

  • Касимов Даврон Дилмуродович.

 

  Ёклаб  965 690 овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0  овоз   0  %,

 

  • Ø Курбонов Шухрат Авазбекович.

     

  Ёклаб  965 690 овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0  овоз   0  %,

 

  • Ø Рузиев Тохиржон Арифович.

     

  Ёклаб  965 690 овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0  овоз   0  %,

 

                       сайланган деб хисоблансин.

 

11. Жамиятнинг бошкарув раислигига танлов асосида   Содиков Дилшодбек Рахмаджонович хамда   бошкарув органига  Мирзалиев  Косимжон  Дехконович  Шохобалиев Азизбек Дилмуродовичлар  сайлансин.

     

  Ёклаб  965 690 овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0  овоз   0  %,

 

12. «Шахрихон Авто Равон» АЖ нинг  аъзолари этиб кўпчилик овоз олган

          Турсунов Муроджон Убайдуллаевич.

      Абдуллаев Азамад Абдунабиевич.

                    Атахонов Жахонгир Худайбердиевич лар сайланган деб хисоблансин.

  Ёклаб  965 690 овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0  овоз   0  %,

 

13. 2016 йил учун  акциядорлик   жамиятни   аудитори этиб, «АУДИТ - УММОН» аудиторлик ташкилоти танлансин хамда аудиторлик фирмасига   миллий  стандартлар буйича макцимал  иш хаки 2 000 000 сум хамда халкаро стандартлар буйича 2 000 000 сум  килиб белгилансин.

 

  Ёклаб  965 690 овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0  овоз   0  %,

14. «Шахрихон Авто – Равон» акциядорлик жамиятга корпаратив бошкарув  комиссияси томонидан берилган хулосаси тасдиклансин.

                          

Ёклаб 931 290 овоз 96,44%, карши 34 400 овоз 3,56  %, бетараф 0  овоз   0  %,

 

 

 

 

         Бошкарув раиси:                                         Д. Содиков.                  

 

 

                                              

© 2016. SHAXRIXON - AVTO RAVON. Andijon shahar, Qo`shariq ko`chasi, 5-A uy. Index 171019. E-mail: dwlada@mail.ru